ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

137.50

Kraft 63759

0 out of 5
(0)
SKU: 63759

Κινητήρας 52 cc δίχρονος
Στόμιο αντλίας: 1.5΄΄x 1.5΄΄ (40mm)
Μανομετρικό: 30 m (23m + αναρρόφηση 8m max.)
Παροχή (max.): 15 m3/h
Βάρος 9 Kg

Προσθήκη στο καλάθιCompare
196.90

Kraft 63761

0 out of 5
(0)
SKU: 63761

Ισχύς κινητήρα :163cc
Κινητήρας 4-χρονος ( 4stroke ).
Καύσιμο – αμόλυβδη βενζίνη
Ηλεκτρονική ανάφλεξη
Εύκολη εκκίνηση με χειρόμιζα
Δοχείο καυσίμου 3,6 ltr.
Φυγοκεντρική αντλία αλουμινίου αυτόματης αναρρόφησης
Στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής νερού 2″
Μέγιστο μανομετρικό ύψος 30m
Μέγιστη παροχή νερού ανά ώρα 30m³/h
Μέγιστο βάθος βύθισης του σωλήνα εισαγωγής για την κατάλληλη αναρρόφηση νερού 7,0m
Το βενζινοκίνητο αντλητικό συγκρότημα είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό πλαίσιο για στήριξη και εύκολη μεταφορά
Βάρος :23Kg

Προσθήκη στο καλάθιCompare
218.90

Kraft 63762

0 out of 5
(0)
SKU: 63762

Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
Στόμιο αντλίας: 3″x 3″
Μανομετρικό: 28m
Παροχή (max.): 60 m3/h
Βάρος 25 Kg

Τύπος Κινητήρα Βενζίνης
Ιπποδύναμη 6.0 Hp
Μανομετρικό 28 m
Παροχή Νερού (min/max) 60m³/h

Στόμιο Παροχής 3″

Προσθήκη στο καλάθιCompare
284.90

Kraft 63763

0 out of 5
(0)
SKU: 63763

Στόμιο αντλίας: 2΄΄x 2΄΄
Μανομετρικό: 65 m (max.)
Παροχή (max.): 30 m3/h
Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
Βάρος : 23 Kg

Προσθήκη στο καλάθιCompare
262.90

Kraft 63764

0 out of 5
(0)
SKU: 63764

• Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
• Στόμιο αντλίας: 3΄΄x 3΄΄
• Μανομετρικό: 25m
• Παροχή (max.): 45 m3/h
• Βάρος 36 Kg

Προσθήκη στο καλάθιCompare

Kraft 63759

0 out of 5
(0)

Κινητήρας 52 cc δίχρονος
Στόμιο αντλίας: 1.5΄΄x 1.5΄΄ (40mm)
Μανομετρικό: 30 m (23m + αναρρόφηση 8m max.)
Παροχή (max.): 15 m3/h
Βάρος 9 Kg

SKU: 63759

Kraft 63761

0 out of 5
(0)

Ισχύς κινητήρα :163cc
Κινητήρας 4-χρονος ( 4stroke ).
Καύσιμο – αμόλυβδη βενζίνη
Ηλεκτρονική ανάφλεξη
Εύκολη εκκίνηση με χειρόμιζα
Δοχείο καυσίμου 3,6 ltr.
Φυγοκεντρική αντλία αλουμινίου αυτόματης αναρρόφησης
Στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής νερού 2″
Μέγιστο μανομετρικό ύψος 30m
Μέγιστη παροχή νερού ανά ώρα 30m³/h
Μέγιστο βάθος βύθισης του σωλήνα εισαγωγής για την κατάλληλη αναρρόφηση νερού 7,0m
Το βενζινοκίνητο αντλητικό συγκρότημα είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό πλαίσιο για στήριξη και εύκολη μεταφορά
Βάρος :23Kg

SKU: 63761

Kraft 63762

0 out of 5
(0)

Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
Στόμιο αντλίας: 3″x 3″
Μανομετρικό: 28m
Παροχή (max.): 60 m3/h
Βάρος 25 Kg

Τύπος Κινητήρα Βενζίνης
Ιπποδύναμη 6.0 Hp
Μανομετρικό 28 m
Παροχή Νερού (min/max) 60m³/h

Στόμιο Παροχής 3″

SKU: 63762

Kraft 63763

0 out of 5
(0)

Στόμιο αντλίας: 2΄΄x 2΄΄
Μανομετρικό: 65 m (max.)
Παροχή (max.): 30 m3/h
Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
Βάρος : 23 Kg

SKU: 63763

Kraft 63764

0 out of 5
(0)

• Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
• Στόμιο αντλίας: 3΄΄x 3΄΄
• Μανομετρικό: 25m
• Παροχή (max.): 45 m3/h
• Βάρος 36 Kg

SKU: 63764

Kraft 63759

0 out of 5
(0)

Κινητήρας 52 cc δίχρονος
Στόμιο αντλίας: 1.5΄΄x 1.5΄΄ (40mm)
Μανομετρικό: 30 m (23m + αναρρόφηση 8m max.)
Παροχή (max.): 15 m3/h
Βάρος 9 Kg

Kraft 63761

0 out of 5
(0)

Ισχύς κινητήρα :163cc
Κινητήρας 4-χρονος ( 4stroke ).
Καύσιμο – αμόλυβδη βενζίνη
Ηλεκτρονική ανάφλεξη
Εύκολη εκκίνηση με χειρόμιζα
Δοχείο καυσίμου 3,6 ltr.
Φυγοκεντρική αντλία αλουμινίου αυτόματης αναρρόφησης
Στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής νερού 2″
Μέγιστο μανομετρικό ύψος 30m
Μέγιστη παροχή νερού ανά ώρα 30m³/h
Μέγιστο βάθος βύθισης του σωλήνα εισαγωγής για την κατάλληλη αναρρόφηση νερού 7,0m
Το βενζινοκίνητο αντλητικό συγκρότημα είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό πλαίσιο για στήριξη και εύκολη μεταφορά
Βάρος :23Kg

Kraft 63762

0 out of 5
(0)

Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
Στόμιο αντλίας: 3″x 3″
Μανομετρικό: 28m
Παροχή (max.): 60 m3/h
Βάρος 25 Kg

Τύπος Κινητήρα Βενζίνης
Ιπποδύναμη 6.0 Hp
Μανομετρικό 28 m
Παροχή Νερού (min/max) 60m³/h

Στόμιο Παροχής 3″

Kraft 63763

0 out of 5
(0)

Στόμιο αντλίας: 2΄΄x 2΄΄
Μανομετρικό: 65 m (max.)
Παροχή (max.): 30 m3/h
Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
Βάρος : 23 Kg

Kraft 63764

0 out of 5
(0)

• Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
• Στόμιο αντλίας: 3΄΄x 3΄΄
• Μανομετρικό: 25m
• Παροχή (max.): 45 m3/h
• Βάρος 36 Kg

Kraft 63759

0 out of 5
(0)

Κινητήρας 52 cc δίχρονος
Στόμιο αντλίας: 1.5΄΄x 1.5΄΄ (40mm)
Μανομετρικό: 30 m (23m + αναρρόφηση 8m max.)
Παροχή (max.): 15 m3/h
Βάρος 9 Kg

Kraft 63761

0 out of 5
(0)

Ισχύς κινητήρα :163cc
Κινητήρας 4-χρονος ( 4stroke ).
Καύσιμο – αμόλυβδη βενζίνη
Ηλεκτρονική ανάφλεξη
Εύκολη εκκίνηση με χειρόμιζα
Δοχείο καυσίμου 3,6 ltr.
Φυγοκεντρική αντλία αλουμινίου αυτόματης αναρρόφησης
Στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής νερού 2″
Μέγιστο μανομετρικό ύψος 30m
Μέγιστη παροχή νερού ανά ώρα 30m³/h
Μέγιστο βάθος βύθισης του σωλήνα εισαγωγής για την κατάλληλη αναρρόφηση νερού 7,0m
Το βενζινοκίνητο αντλητικό συγκρότημα είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό πλαίσιο για στήριξη και εύκολη μεταφορά
Βάρος :23Kg

Kraft 63762

0 out of 5
(0)

Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
Στόμιο αντλίας: 3″x 3″
Μανομετρικό: 28m
Παροχή (max.): 60 m3/h
Βάρος 25 Kg

Τύπος Κινητήρα Βενζίνης
Ιπποδύναμη 6.0 Hp
Μανομετρικό 28 m
Παροχή Νερού (min/max) 60m³/h

Στόμιο Παροχής 3″

Kraft 63763

0 out of 5
(0)

Στόμιο αντλίας: 2΄΄x 2΄΄
Μανομετρικό: 65 m (max.)
Παροχή (max.): 30 m3/h
Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
Βάρος : 23 Kg

Kraft 63764

0 out of 5
(0)

• Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
• Στόμιο αντλίας: 3΄΄x 3΄΄
• Μανομετρικό: 25m
• Παροχή (max.): 45 m3/h
• Βάρος 36 Kg

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων