ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΣΟΥ

269.08

Samoa Αεραντλία Γράσου

0 out of 5
(0)
SKU: 25406
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PG 85
 • Παροχή (g/min): 600
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Προσθήκη στο καλάθιCompare
256.07

Samoa Αεραντλία Γράσου PG41

0 out of 5
(0)
SKU: 25402
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PG 41
 • Παροχή (g/min): 600
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 45
 • Για δοχείο (kg): 20-30
 • Κατανάλωση: 8 bar 130 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Προσθήκη στο καλάθιCompare
234.36

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PL 34

0 out of 5
(0)
SKU: 25413
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PL 34
 • SAE 20/9/140: 30/19/9.5
 • Σχέση: 3:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 22
 • Για δοχείο (kg): 30-60
 • Κατανάλωση: 8 bar 100 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Προσθήκη στο καλάθιCompare
252.96

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PM 211

0 out of 5
(0)
SKU: 25419
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 211
 • SAE 20/9/140: 45/20/10
 • Σχέση: 1:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Προσθήκη στο καλάθιCompare
243.68

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PM 231

0 out of 5
(0)
SKU: 25417
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 231
 • SAE 20/9/140: 30/19/9.5
 • Σχέση: 3:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 91
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 120 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Προσθήκη στο καλάθιCompare
225.49

Toros Αεραντλία Βαλβονίνης TD-104G

0 out of 5
(0)
SKU: 25466
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 211
 • SAE 20/9/140: 45/20/10
 • Σχέση: 1:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Προσθήκη στο καλάθιCompare
346.96

Toros Αεραντλία Γράσου TA-630H

0 out of 5
(0)
SKU: 25464

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TC-630H
 • Παροχή (g/min): 1300
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-220
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Προσθήκη στο καλάθιCompare
251.94

Toros Αεραντλία Γράσου TC-103H

0 out of 5
(0)
SKU: 25461
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TC-103H
 • Παροχή (g/min): 800
 • Σχέση: 50:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-220
 • Κατανάλωση: 8 bar 120 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Προσθήκη στο καλάθιCompare
316.85

Toros Αεροαντλία Βαλβονίνης TB-640G

0 out of 5
(0)
SKU: 25468
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TB-640G
 • SAE 20/9/140: 34 (SAE 90)
 • Σχέση: 5:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Προσθήκη στο καλάθιCompare
197.38

Toros Αεροντλία Γράσου TC-101H

0 out of 5
(0)
SKU: 25460

Χαρακτηριστικά

 • Παροχή (g/min): 800
 • Σχέση: 50:1
 • Διαστάσεις Σωλήνα (cm): 44
 • Για δοχείο (kg) 20-30
 • Κατανάλωση 8 bar 120 Lt/min
Προσθήκη στο καλάθιCompare
106.70

Σωλήνας Για Αεραντλία Γράσου Samoa 1/4″-R2-20m

0 out of 5
(0)
SKU: 25212Προσθήκη στο καλάθιCompare
27.70

Σωλήνας Για Αεραντλία Γράσου Samoa 1/4″-R2-5m

0 out of 5
(0)
SKU: 25206Προσθήκη στο καλάθιCompare
96.22

Σωλήνας Για Αεραντλία Γράσου Toros 1/4″-R2-15m

0 out of 5
(0)
SKU: 25263Προσθήκη στο καλάθιCompare
29.94

Σωλήνας Για Αεραντλία Γράσου Toros 1/4″-R2-5m

0 out of 5
(0)
SKU: 25260Προσθήκη στο καλάθιCompare
83.41

Σωλήνας Για Αεραντλία Γράσου Toros 1/4″-R2-12m

0 out of 5
(0)
SKU: 25262Προσθήκη στο καλάθιCompare
44.84

Σωλήνας Για Αεραντλία Γράσου Toros 1/4″-R2-8m

0 out of 5
(0)
SKU: 25261Προσθήκη στο καλάθιCompare
39.55

Σωλήνας Για Αεραντλία Λαδιού Toros

0 out of 5
(0)
SKU: 25265Προσθήκη στο καλάθιCompare
88.70

Σωλήνας Για Αεραντλία Λαδιού Toros 1/2″-R1-12m

0 out of 5
(0)
SKU: 25267Προσθήκη στο καλάθιCompare
114.33

Σωλήνας Για Αεραντλία Λαδιού Toros 1/2″-R1-15m

0 out of 5
(0)
SKU: 25268Προσθήκη στο καλάθιCompare
58.77

Σωλήνας Για Αεραντλία Λαδιού Toros 1/2″-R1-8m

0 out of 5
(0)
SKU: 25266Προσθήκη στο καλάθιCompare

Samoa Αεραντλία Γράσου

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PG 85
 • Παροχή (g/min): 600
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SKU: 25406

Samoa Αεραντλία Γράσου PG41

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PG 41
 • Παροχή (g/min): 600
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 45
 • Για δοχείο (kg): 20-30
 • Κατανάλωση: 8 bar 130 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SKU: 25402

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PL 34

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PL 34
 • SAE 20/9/140: 30/19/9.5
 • Σχέση: 3:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 22
 • Για δοχείο (kg): 30-60
 • Κατανάλωση: 8 bar 100 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SKU: 25413

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PM 211

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 211
 • SAE 20/9/140: 45/20/10
 • Σχέση: 1:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SKU: 25419

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PM 231

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 231
 • SAE 20/9/140: 30/19/9.5
 • Σχέση: 3:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 91
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 120 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SKU: 25417

Toros Αεραντλία Βαλβονίνης TD-104G

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 211
 • SAE 20/9/140: 45/20/10
 • Σχέση: 1:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SKU: 25466

Toros Αεραντλία Γράσου TA-630H

0 out of 5
(0)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TC-630H
 • Παροχή (g/min): 1300
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-220
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SKU: 25464

Toros Αεραντλία Γράσου TC-103H

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TC-103H
 • Παροχή (g/min): 800
 • Σχέση: 50:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-220
 • Κατανάλωση: 8 bar 120 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SKU: 25461

Toros Αεροαντλία Βαλβονίνης TB-640G

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TB-640G
 • SAE 20/9/140: 34 (SAE 90)
 • Σχέση: 5:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SKU: 25468

Toros Αεροντλία Γράσου TC-101H

0 out of 5
(0)

Χαρακτηριστικά

 • Παροχή (g/min): 800
 • Σχέση: 50:1
 • Διαστάσεις Σωλήνα (cm): 44
 • Για δοχείο (kg) 20-30
 • Κατανάλωση 8 bar 120 Lt/min
SKU: 25460

Samoa Αεραντλία Γράσου

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PG 85
 • Παροχή (g/min): 600
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Samoa Αεραντλία Γράσου PG41

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PG 41
 • Παροχή (g/min): 600
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 45
 • Για δοχείο (kg): 20-30
 • Κατανάλωση: 8 bar 130 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PL 34

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PL 34
 • SAE 20/9/140: 30/19/9.5
 • Σχέση: 3:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 22
 • Για δοχείο (kg): 30-60
 • Κατανάλωση: 8 bar 100 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PM 211

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 211
 • SAE 20/9/140: 45/20/10
 • Σχέση: 1:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PM 231

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 231
 • SAE 20/9/140: 30/19/9.5
 • Σχέση: 3:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 91
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 120 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Toros Αεραντλία Βαλβονίνης TD-104G

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 211
 • SAE 20/9/140: 45/20/10
 • Σχέση: 1:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Toros Αεραντλία Γράσου TA-630H

0 out of 5
(0)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TC-630H
 • Παροχή (g/min): 1300
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-220
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Toros Αεραντλία Γράσου TC-103H

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TC-103H
 • Παροχή (g/min): 800
 • Σχέση: 50:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-220
 • Κατανάλωση: 8 bar 120 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Toros Αεροαντλία Βαλβονίνης TB-640G

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TB-640G
 • SAE 20/9/140: 34 (SAE 90)
 • Σχέση: 5:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Toros Αεροντλία Γράσου TC-101H

0 out of 5
(0)

Χαρακτηριστικά

 • Παροχή (g/min): 800
 • Σχέση: 50:1
 • Διαστάσεις Σωλήνα (cm): 44
 • Για δοχείο (kg) 20-30
 • Κατανάλωση 8 bar 120 Lt/min

Samoa Αεραντλία Γράσου

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PG 85
 • Παροχή (g/min): 600
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Samoa Αεραντλία Γράσου PG41

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PG 41
 • Παροχή (g/min): 600
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 45
 • Για δοχείο (kg): 20-30
 • Κατανάλωση: 8 bar 130 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PL 34

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PL 34
 • SAE 20/9/140: 30/19/9.5
 • Σχέση: 3:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 22
 • Για δοχείο (kg): 30-60
 • Κατανάλωση: 8 bar 100 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PM 211

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 211
 • SAE 20/9/140: 45/20/10
 • Σχέση: 1:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Samoa Αεραντλία Λαδιού-Βαλβολίνης PM 231

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 231
 • SAE 20/9/140: 30/19/9.5
 • Σχέση: 3:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 91
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 120 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Toros Αεραντλία Βαλβονίνης TD-104G

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: PM 211
 • SAE 20/9/140: 45/20/10
 • Σχέση: 1:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 92
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Toros Αεραντλία Γράσου TA-630H

0 out of 5
(0)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TC-630H
 • Παροχή (g/min): 1300
 • Σχέση: 55:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-220
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Toros Αεραντλία Γράσου TC-103H

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TC-103H
 • Παροχή (g/min): 800
 • Σχέση: 50:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-220
 • Κατανάλωση: 8 bar 120 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Toros Αεροαντλία Βαλβονίνης TB-640G

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Τύπος: TB-640G
 • SAE 20/9/140: 34 (SAE 90)
 • Σχέση: 5:1
 • Διαστάσεις σωλήνα (cm): 94
 • Για δοχείο (kg): 180-200
 • Κατανάλωση: 8 bar 150 Lt/min

 

Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

 

 • Οι παροχές καταμετρούνται στην έξοδο της αντλίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C και πίεση λειτουργίας 7 bar. Οι παροχές διαφοροποιούνται και είναι μικρότερες ανάλογα:
  -α) Με το μήκος του σωλήνα
  -β) Τη διατομή του σωλήνα
  -γ) Τη χρήση πιστολιών λαδιού-βαλβολίνης και ανέμης
  -δ) Τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Toros Αεροντλία Γράσου TC-101H

0 out of 5
(0)

Χαρακτηριστικά

 • Παροχή (g/min): 800
 • Σχέση: 50:1
 • Διαστάσεις Σωλήνα (cm): 44
 • Για δοχείο (kg) 20-30
 • Κατανάλωση 8 bar 120 Lt/min

Βλέπετε 1–20 απο 22 αποτέλεσματα