ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ

507.95

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές

0 out of 5
(0)
SKU: 602099

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Τύπος 200 It
 • H(cm) 156
 • M(cm) 45
 • A(∅) 1”
 • B(∅) 3/8”
 • Γ(∅) 3/8”
 • Δ/Ε(∅) 1/2”
 • Ζ(∅)  –
 • Βάρος 50 kg
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Προσθήκη στο καλάθιCompare
1,971.20

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602096 1000Lt 12bar

0 out of 5
(0)
SKU: 602096

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 100lt
 • Η(cm): 235
 • M(cm): 80
 • A(∅): 1/2’’
 • B(∅): 1/4”
 • Γ(∅): 1/2”
 • Δ/Ε(∅): 2″
 • z(∅): 1/2″
 • ΒΑΡΟΣ(kg):210
 • max Πίεση : 12 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Προσθήκη στο καλάθιCompare
800.96

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602097 500Lt 11bar

0 out of 5
(0)
SKU: 602097

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 500lt
 • Η(cm): 205
 • M(cm): 60
 • A(∅): 1’’
 • B(∅): 3/8”
 • Γ(∅): 3/8”
 • Δ/Ε(∅): 1/2″
 • z(∅): 1″
 • ΒΑΡΟΣ(kg): 116
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Προσθήκη στο καλάθιCompare
543.51

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602098 270Lt 11bar

0 out of 5
(0)
SKU: 602098

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 270lt
 • Η(cm): 187
 • M(cm): 53
 • A(∅): 3/4’’
 • B(∅): 1/4”
 • Γ(∅): 1/2”
 • Δ/Ε(∅): 1/2″
 • z(∅): 3/4″
 • ΒΑΡΟΣ(kg):84
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Προσθήκη στο καλάθιCompare

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Τύπος 200 It
 • H(cm) 156
 • M(cm) 45
 • A(∅) 1”
 • B(∅) 3/8”
 • Γ(∅) 3/8”
 • Δ/Ε(∅) 1/2”
 • Ζ(∅)  –
 • Βάρος 50 kg
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

SKU: 602099

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602096 1000Lt 12bar

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 100lt
 • Η(cm): 235
 • M(cm): 80
 • A(∅): 1/2’’
 • B(∅): 1/4”
 • Γ(∅): 1/2”
 • Δ/Ε(∅): 2″
 • z(∅): 1/2″
 • ΒΑΡΟΣ(kg):210
 • max Πίεση : 12 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

SKU: 602096

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602097 500Lt 11bar

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 500lt
 • Η(cm): 205
 • M(cm): 60
 • A(∅): 1’’
 • B(∅): 3/8”
 • Γ(∅): 3/8”
 • Δ/Ε(∅): 1/2″
 • z(∅): 1″
 • ΒΑΡΟΣ(kg): 116
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

SKU: 602097

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602098 270Lt 11bar

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 270lt
 • Η(cm): 187
 • M(cm): 53
 • A(∅): 3/4’’
 • B(∅): 1/4”
 • Γ(∅): 1/2”
 • Δ/Ε(∅): 1/2″
 • z(∅): 3/4″
 • ΒΑΡΟΣ(kg):84
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

SKU: 602098

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Τύπος 200 It
 • H(cm) 156
 • M(cm) 45
 • A(∅) 1”
 • B(∅) 3/8”
 • Γ(∅) 3/8”
 • Δ/Ε(∅) 1/2”
 • Ζ(∅)  –
 • Βάρος 50 kg
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602096 1000Lt 12bar

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 100lt
 • Η(cm): 235
 • M(cm): 80
 • A(∅): 1/2’’
 • B(∅): 1/4”
 • Γ(∅): 1/2”
 • Δ/Ε(∅): 2″
 • z(∅): 1/2″
 • ΒΑΡΟΣ(kg):210
 • max Πίεση : 12 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602097 500Lt 11bar

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 500lt
 • Η(cm): 205
 • M(cm): 60
 • A(∅): 1’’
 • B(∅): 3/8”
 • Γ(∅): 3/8”
 • Δ/Ε(∅): 1/2″
 • z(∅): 1″
 • ΒΑΡΟΣ(kg): 116
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602098 270Lt 11bar

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 270lt
 • Η(cm): 187
 • M(cm): 53
 • A(∅): 3/4’’
 • B(∅): 1/4”
 • Γ(∅): 1/2”
 • Δ/Ε(∅): 1/2″
 • z(∅): 3/4″
 • ΒΑΡΟΣ(kg):84
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Τύπος 200 It
 • H(cm) 156
 • M(cm) 45
 • A(∅) 1”
 • B(∅) 3/8”
 • Γ(∅) 3/8”
 • Δ/Ε(∅) 1/2”
 • Ζ(∅)  –
 • Βάρος 50 kg
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602096 1000Lt 12bar

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 100lt
 • Η(cm): 235
 • M(cm): 80
 • A(∅): 1/2’’
 • B(∅): 1/4”
 • Γ(∅): 1/2”
 • Δ/Ε(∅): 2″
 • z(∅): 1/2″
 • ΒΑΡΟΣ(kg):210
 • max Πίεση : 12 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602097 500Lt 11bar

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 500lt
 • Η(cm): 205
 • M(cm): 60
 • A(∅): 1’’
 • B(∅): 3/8”
 • Γ(∅): 3/8”
 • Δ/Ε(∅): 1/2″
 • z(∅): 1″
 • ΒΑΡΟΣ(kg): 116
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Toros Αεροφυλάκιο για Αεροσυμπιεστές 602098 270Lt 11bar

0 out of 5
(0)

Όλα τα αεροφυλάκια TOROS πληρούν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας και είναι πιστοποιημένα. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. Η χρήση των αεροφυλακίων είναι αποκλειστικά για πεπιεσμένο αέρα. Η τήρηση των οδηγιών συντήρησης, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των αεροφυλακίων και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, κάθε αεροφυλάκιο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό επανέλεγχο ανά πενταετία. Ο έλεγχος αφορά την καταλληλότητα του αεροφυλακίου και το βαθμό διάβρωσης των τοιχωμάτων του. Οι έλεγχοι αυτοί αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • ΤΥΠΟΣ: 270lt
 • Η(cm): 187
 • M(cm): 53
 • A(∅): 3/4’’
 • B(∅): 1/4”
 • Γ(∅): 1/2”
 • Δ/Ε(∅): 1/2″
 • z(∅): 3/4″
 • ΒΑΡΟΣ(kg):84
 • max Πίεση : 11 bar

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων