ΜΑΣΚΕΣ

32.00

Imperia MH900 65624

0 out of 5
(0)
SKU: 65624

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 95 x 43mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 2 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25 – 0,85 sec.
 • Βάρος: 510gr.
Προσθήκη στο καλάθιCompare
49.00

Imperia Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο

0 out of 5
(0)
SKU: 65611

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 2 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή: 0,25 – 0,8 sec.
 • Βάρος: 450gr.
 • Φίλτρο CE Class 1/2/1/1
 • Σκίαση αναμονής DIN 4
 • Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη με μόνιμες μπαταρίες
 • Ρύθμιση ευαισθησίας: Εξωτερικά (με διακόπτη)
 • Ρύθμιση υστέρησης επαναφοράς: εσωτερική  άμεση / με καθυστέριση
 • Χρόνος απόκρισης από φωτεινό σε σκοτεινό: 1/25.000 s.
 • Χρόνος απόκρισης από σκοτεινό σε φωτεινό: 0,25 – 0,8 s.
Προσθήκη στο καλάθιCompare
65.00

Imperia Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης Imperia (Κάσκα) Με Ηλεκτρονικό Φίλτρο

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 98 x 55mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 4 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης: 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή: 0,25 – 0,8 sec.
 • Βάρος: 450gr.
 • Φίλτρο CE Class 1/2/1/2
 • Σκίαση αναμονής: DIN 4
 • Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη +2 μπαταρίες λιθίου CR 2450, 3V
 • Ρύθμιση ευαισθησίας: Εξωτερικά (με διακόπτη)
 • Ρύθμιση υστέρησης επαναφοράς: εσωτερική  άμεση / με καθυστέρηση
 • Χρόνος απόκρισης από φωτεινό σε σκοτεινό: 1/30.000 s.
 • Χρόνος απόκρισης από σκοτεινό σε φωτεινό: 0,25 – 0,8 s.
Προσθήκη στο καλάθιCompare

Imperia MH900 65624

0 out of 5
(0)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 95 x 43mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 2 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25 – 0,85 sec.
 • Βάρος: 510gr.
SKU: 65624

Imperia Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο

0 out of 5
(0)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 2 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή: 0,25 – 0,8 sec.
 • Βάρος: 450gr.
 • Φίλτρο CE Class 1/2/1/1
 • Σκίαση αναμονής DIN 4
 • Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη με μόνιμες μπαταρίες
 • Ρύθμιση ευαισθησίας: Εξωτερικά (με διακόπτη)
 • Ρύθμιση υστέρησης επαναφοράς: εσωτερική  άμεση / με καθυστέριση
 • Χρόνος απόκρισης από φωτεινό σε σκοτεινό: 1/25.000 s.
 • Χρόνος απόκρισης από σκοτεινό σε φωτεινό: 0,25 – 0,8 s.
SKU: 65611

Imperia Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης Imperia (Κάσκα) Με Ηλεκτρονικό Φίλτρο

0 out of 5
(0)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 98 x 55mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 4 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης: 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή: 0,25 – 0,8 sec.
 • Βάρος: 450gr.
 • Φίλτρο CE Class 1/2/1/2
 • Σκίαση αναμονής: DIN 4
 • Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη +2 μπαταρίες λιθίου CR 2450, 3V
 • Ρύθμιση ευαισθησίας: Εξωτερικά (με διακόπτη)
 • Ρύθμιση υστέρησης επαναφοράς: εσωτερική  άμεση / με καθυστέρηση
 • Χρόνος απόκρισης από φωτεινό σε σκοτεινό: 1/30.000 s.
 • Χρόνος απόκρισης από σκοτεινό σε φωτεινό: 0,25 – 0,8 s.
SKU: N/A

Imperia MH900 65624

0 out of 5
(0)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 95 x 43mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 2 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25 – 0,85 sec.
 • Βάρος: 510gr.

Imperia Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο

0 out of 5
(0)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 2 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή: 0,25 – 0,8 sec.
 • Βάρος: 450gr.
 • Φίλτρο CE Class 1/2/1/1
 • Σκίαση αναμονής DIN 4
 • Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη με μόνιμες μπαταρίες
 • Ρύθμιση ευαισθησίας: Εξωτερικά (με διακόπτη)
 • Ρύθμιση υστέρησης επαναφοράς: εσωτερική  άμεση / με καθυστέριση
 • Χρόνος απόκρισης από φωτεινό σε σκοτεινό: 1/25.000 s.
 • Χρόνος απόκρισης από σκοτεινό σε φωτεινό: 0,25 – 0,8 s.

Imperia Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης Imperia (Κάσκα) Με Ηλεκτρονικό Φίλτρο

0 out of 5
(0)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 98 x 55mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 4 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης: 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή: 0,25 – 0,8 sec.
 • Βάρος: 450gr.
 • Φίλτρο CE Class 1/2/1/2
 • Σκίαση αναμονής: DIN 4
 • Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη +2 μπαταρίες λιθίου CR 2450, 3V
 • Ρύθμιση ευαισθησίας: Εξωτερικά (με διακόπτη)
 • Ρύθμιση υστέρησης επαναφοράς: εσωτερική  άμεση / με καθυστέρηση
 • Χρόνος απόκρισης από φωτεινό σε σκοτεινό: 1/30.000 s.
 • Χρόνος απόκρισης από σκοτεινό σε φωτεινό: 0,25 – 0,8 s.

Imperia MH900 65624

0 out of 5
(0)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 95 x 43mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 2 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25 – 0,85 sec.
 • Βάρος: 510gr.

Imperia Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο

0 out of 5
(0)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 2 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή: 0,25 – 0,8 sec.
 • Βάρος: 450gr.
 • Φίλτρο CE Class 1/2/1/1
 • Σκίαση αναμονής DIN 4
 • Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη με μόνιμες μπαταρίες
 • Ρύθμιση ευαισθησίας: Εξωτερικά (με διακόπτη)
 • Ρύθμιση υστέρησης επαναφοράς: εσωτερική  άμεση / με καθυστέριση
 • Χρόνος απόκρισης από φωτεινό σε σκοτεινό: 1/25.000 s.
 • Χρόνος απόκρισης από σκοτεινό σε φωτεινό: 0,25 – 0,8 s.

Imperia Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης Imperia (Κάσκα) Με Ηλεκτρονικό Φίλτρο

0 out of 5
(0)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Οπτικό πεδίο: 98 x 55mm.
 • Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
 • Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
 • Λειτουργία με 4 φωτοκύτταρα.
 • Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
 • Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
 • Χρόνος σκίασης: 0,000033 sec.
 • Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή: 0,25 – 0,8 sec.
 • Βάρος: 450gr.
 • Φίλτρο CE Class 1/2/1/2
 • Σκίαση αναμονής: DIN 4
 • Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη +2 μπαταρίες λιθίου CR 2450, 3V
 • Ρύθμιση ευαισθησίας: Εξωτερικά (με διακόπτη)
 • Ρύθμιση υστέρησης επαναφοράς: εσωτερική  άμεση / με καθυστέρηση
 • Χρόνος απόκρισης από φωτεινό σε σκοτεινό: 1/30.000 s.
 • Χρόνος απόκρισης από σκοτεινό σε φωτεινό: 0,25 – 0,8 s.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων