ΚΑΠΑΚΙΑ ΔΙΣΚΟΙ

32.10

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
SKU: 40408
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 295
 • Δοχείο: 260-290 18 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss
Προσθήκη στο καλάθιCompare
34.70

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
SKU: 40405
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 340
 • Δοχείο: 300-330 30 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss
Προσθήκη στο καλάθιCompare
43.40

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
SKU: 40407
Τεχνικά Χαρακτηρστικά:

 

 • Φ 380
 • Δοχείο: 330-370 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss
Προσθήκη στο καλάθιCompare
67.70

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
SKU: 40409
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 595
 • Δοχείο: 550-590 180/200 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss
Προσθήκη στο καλάθιCompare
51.20

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
SKU: 40410
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 415
 • Δοχείο: 360-405 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss
Προσθήκη στο καλάθιCompare
35.24

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
SKU: 40483
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 240
 • Δοχείο: 220-225 15 kg (18lt.)
 • Για αντλίες: Toros
Προσθήκη στο καλάθιCompare
50.14

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
SKU: 40484
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 240
 • Δοχείο: 300-330 20/30 kg
 • Για αντλίες: Toros
Προσθήκη στο καλάθιCompare
52.36

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
SKU: 40485
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 370
 • Δοχείο: 335-360 50/60 kg
 • Για αντλίες: Toros
Προσθήκη στο καλάθιCompare
67.27

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
SKU: 40486
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 370
 • Δοχείο: 540-580 180/220 kg
 • Για αντλίες: Toros
Προσθήκη στο καλάθιCompare
41.60

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Boss

0 out of 5
(0)
SKU: 12167
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 300-350 20/30 kg
 • Για αντλίες: Boss
Προσθήκη στο καλάθιCompare
45.10

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Boss

0 out of 5
(0)
SKU: 12169
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Boss
Προσθήκη στο καλάθιCompare
45.10

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Samoa

0 out of 5
(0)
SKU: 12168
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 420
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa
Προσθήκη στο καλάθιCompare
60.70

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Samoa

0 out of 5
(0)
SKU: 40411
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 565-610 180/220 kg
 • Για αντλίες: Samoa
Προσθήκη στο καλάθιCompare
51.25

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Toros

0 out of 5
(0)
SKU: 40482

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Toros
Προσθήκη στο καλάθιCompare

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 295
 • Δοχείο: 260-290 18 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss
SKU: 40408

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 340
 • Δοχείο: 300-330 30 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss
SKU: 40405

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηρστικά:

 

 • Φ 380
 • Δοχείο: 330-370 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss
SKU: 40407

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 595
 • Δοχείο: 550-590 180/200 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss
SKU: 40409

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 415
 • Δοχείο: 360-405 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss
SKU: 40410

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 240
 • Δοχείο: 220-225 15 kg (18lt.)
 • Για αντλίες: Toros
SKU: 40483

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 240
 • Δοχείο: 300-330 20/30 kg
 • Για αντλίες: Toros
SKU: 40484

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 370
 • Δοχείο: 335-360 50/60 kg
 • Για αντλίες: Toros
SKU: 40485

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 370
 • Δοχείο: 540-580 180/220 kg
 • Για αντλίες: Toros
SKU: 40486

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Boss

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 300-350 20/30 kg
 • Για αντλίες: Boss
SKU: 12167

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Boss

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Boss
SKU: 12169

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 420
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa
SKU: 12168

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 565-610 180/220 kg
 • Για αντλίες: Samoa
SKU: 40411

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Toros

0 out of 5
(0)

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Toros
SKU: 40482

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 295
 • Δοχείο: 260-290 18 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 340
 • Δοχείο: 300-330 30 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηρστικά:

 

 • Φ 380
 • Δοχείο: 330-370 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 595
 • Δοχείο: 550-590 180/200 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 415
 • Δοχείο: 360-405 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 240
 • Δοχείο: 220-225 15 kg (18lt.)
 • Για αντλίες: Toros

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 240
 • Δοχείο: 300-330 20/30 kg
 • Για αντλίες: Toros

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 370
 • Δοχείο: 335-360 50/60 kg
 • Για αντλίες: Toros

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 370
 • Δοχείο: 540-580 180/220 kg
 • Για αντλίες: Toros

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Boss

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 300-350 20/30 kg
 • Για αντλίες: Boss

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Boss

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Boss

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 420
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 565-610 180/220 kg
 • Για αντλίες: Samoa

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Toros

0 out of 5
(0)

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Toros

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 295
 • Δοχείο: 260-290 18 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 340
 • Δοχείο: 300-330 30 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηρστικά:

 

 • Φ 380
 • Δοχείο: 330-370 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 595
 • Δοχείο: 550-590 180/200 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 415
 • Δοχείο: 360-405 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa-Boss

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 240
 • Δοχείο: 220-225 15 kg (18lt.)
 • Για αντλίες: Toros

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 240
 • Δοχείο: 300-330 20/30 kg
 • Για αντλίες: Toros

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 370
 • Δοχείο: 335-360 50/60 kg
 • Για αντλίες: Toros

Δίσκος Προώθησης Γράσσου Toros

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 370
 • Δοχείο: 540-580 180/220 kg
 • Για αντλίες: Toros

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Boss

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 300-350 20/30 kg
 • Για αντλίες: Boss

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Boss

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Boss

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 420
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Samoa

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Samoa

0 out of 5
(0)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 565-610 180/220 kg
 • Για αντλίες: Samoa

Καπάκι Βαρελιού Γράσου Toros

0 out of 5
(0)

 

 • Φ 610
 • Δοχείο: 370-420 50/60 kg
 • Για αντλίες: Toros

Προβολή όλων των 14 αποτελεσμάτων